İsteğiniz zaman aşımına uğradı, lütfen tekrar deneyin.

Kampanyalar & Duyurular

 1. 2023 Komisyon Oranları

  Değerli İş Ortağımız,

   

  1 Ocak 2023 itibariyle n11pro’daki tüm kategorilerin komisyon oranları güncellenecektir. Fiyat güncellemelerinizi güncel oranlar doğrultusunda yapabilirsiniz.

   

  Güncel komisyon oranlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

   

  https://n11pro.com/komisyonlar

   

  Bol satışlar dileriz,

  n11pro 

 1. Satıcı Sözleşmesine Cezai Şartlar Eklendi

  Değerli İş Ortağımız,

   

  Bildiğiniz üzere n11pro’da yer alan mağazanız üzerinden verilen siparişleri, ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında reddetmemeniz ve yine ilgili mevzuat kapsamında belirttiğiniz süre içerisinde müşteriye teslim edilmek üzere kargoya vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamdaki yükümlülükleriniz hem ilgili mevzuat hem de Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) açıkça düzenlenmektedir.

   

  İş Ortağımız olarak n11pro’da yer alan mağazanız üzerinden verilen siparişlere ilişkin gösterdiğiniz özenin farkında olmakla birlikte son zamanlarda Ticaret Bakanlığı ve alıcı üyelerimizden gelen bildirimler kapsamında haklı sebep olmaksızın sipariş retlerinde ve ürünlerin kargoya verilmesindeki gecikmelerde artış olduğu gözlemlenmiştir.

   

  Bu doğrultuda Sözleşme’de birtakım değişiklikler yapılması ve sipariş retleri ile kargoya verilme sürelerinde gecikme yaşanması durumlarında yaptırım uygulanması gereği hasıl olmuş ve Sözleşme’ye aşağıda yer alan maddeler eklenmiştir.

   

  "5.8. Satıcı, Sanal Mağazası’nda satışa sunduğu ve satışını yaptığı ürünlerin orijinal olmasını sağlamakla yükümlüdür. Kaçak, sahte ürünler veya içerikler ya da korsan kopyalar; yasa dışı olarak taklit edilmiş, çoğaltılmış veya üretilmiş ürünler ve üçüncü kişilerin fikrî mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler yasaklı ürünler arasında sayılmaktadır.

   

  Bu kapsamda Satıcı, Sanal Mağaza’dan satışa sunduğu ürünlerin orijinal olduğunu, DP’nin ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, DP’ye ürünlerin orijinal olmadığıyla ilgili herhangi bir üçüncü kişi talebinin gelmesi halinde bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve faturaları eksiksiz olarak derhal DP’ye temin edeceğini, aksi halde DP’nin Satıcı’nın Sanal Mağaza’dan yapmakta olduğu tüm satışlarını durdurma hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

  DP tarafından Satıcı’nın orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı DP’ye toplamda 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarından az olmamak kaydıyla bahse konu her bir sahte ürün bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.”

   

  5.9. Satıcı, Sanal Mağazası’ndan sattığı ürünlerine ilişkin verilen siparişleri haklı gerekçesi olmadığı takdirde reddetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, stok bulunmaması, sipariş reddi için haklı gerekçe olarak kabul edilmemektedir. DP tarafından Satıcı’nın haklı gerekçesi olmaksızın Alıcılar’ın siparişlerini reddettiğinin tespit edilmesi halinde, Satıcı DP’ye aşağıda belirtilen tutarlarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DP’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DP’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

  -       Reddedilen ürün bedeli 0 TL – 100 TL arasında ise 10 TL

  -       Reddedilen ürün bedeli 100 TL – 500 TL arasında ise 25 TL

  -       Reddedilen ürün bedeli 500 TL – 1.000 TL arasında ise 50 TL

  -       Reddedilen ürün bedeli 1.000 TL – 5.000 TL arasında ise 150 TL

  -       Reddedilen ürün bedeli 5.000 TL ve üzeri ise 250 TL

   

  Tüm üyelerimize en iyi hizmeti sunmak adına sizlerin iş birliğini beklediğimizi belirtmek isteriz.

   

  İş Ortaklarımızın bilgisine sunarız.

  n11pro